Mobilne Laboratoria Budowlane

Laboratorium GRUPY LBT od początku istnienia jest laboratorium niezależnym, świadczącym usługi na rzecz:

 • Wykonawców robót drogowych oraz ogólnobudowalnych
 • Zarządców dróg i nadzoru inwestorskiego – w zakresie oceny jakości wykonywanych robót budowlanych w odniesieniu do obowiązujących norm i Wytycznych Technicznych
 • wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych, węzłów betoniarskich oraz kopalni kruszyw

W ramach usług oferujemy:

 1. badania laboratoryjne, materiałów stosowanych w budownictwie drogowym i ogólnym:

  • badania gruntów i kruszyw
  • badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
  • badania lepiszczy asfaltowych i wypełniaczy
  • badania i projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
  • badania podbudów z kruszywa stabilizowanego cementem oraz z chudego betonu
 2. badania terenowe:

  • oznaczenie zagęszczenia podłoża gruntowego i zasypek
  • badania nośności podłoża i podbudów płytą statyczną VSS, płytą obciążaną dynamicznie
  • badania nośności konstrukcji nawierzchni metodą ugięć sprężystych
  • badania wykonanych nawierzchni bitumicznych – odwierty, równość podłużna i poprzeczna
 3. doradztwo technologiczne i kompleksowa obsługa laboratoryjna:

  • wykonawców realizujących inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe
  • wytwórni mas bitumicznych, węzłów betoniarskich i kopalni kruszyw prowadzących ZKP