O firmie:

Firma powstała w 2010 roku pod nazwą Laboratorium Badań Technicznych i prowadzi działalność w zakresie usług laboratoryjnych dla budownictwa drogowego i kubaturowego. W 2012 roku nasza firma rozpoczęła wdrażanie nowej strategii rozwoju, w związku z czym zmieniła nazwę na GRUPA LBT i poszerzyła zakres świadczonych usług.